UNESCO นวดไทยมรดกโลก

ลงทะเบียนเมื่อปี 2562 (14.COM) ในรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

การนวดแผนไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพแบบไทย ๆ  ทั้งการรักษาที่ไม่ใช้ยาและการรักษาด้วยตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีการทางร่างกายซึ่งผู้นวดช่วยปรับสมดุลร่างกาย พลังงานและโครงสร้างของผู้ป่วยเพื่อรักษาความเจ็บป่วยที่เชื่อว่าเกิดจากการอุดตันของการไหลของพลังงานตาม 'เส้น'ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์  วิธีการแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้องค์ประกอบของร่างกายทั้งสี่: ดินน้ำลมและไฟนั้นเป็นปกติ และคลายเส้นที่มีลมอั้น หมอนวดใช้วีธีการต่างๆในการนวด ได้แก่ มือ ศอก เข่า และเท้า ร่วมกับการใช้สมุนไพรประคบร้อนเพื่อลดการอักเสบ ปัจจุบัน การนวดไทย แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ การนวดแก้อาการและการนวดไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ นวดไทย มีรากฐานในการดูแลตนเองในสังคมไทยของชาวนาในอดีต ทุกหมู่บ้านมีหมอนวดซึ่งชาวบ้านจะไปหาเมื่อพวกเขาปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานในทุ่งนา

เมื่อเวลาผ่านไปประสบการณ์ที่สั่งสมไว้เหล่านี้ได้พัฒนาเป็นระบบความรู้อย่างเป็นทางการและตอนนี้อาชีพนวดไทยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อาชีพหนึ่ง  ในปี พ.ศ. 2528 โครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพูนความรู้ของการนวดไทย และยังมีการริเริ่มเพื่อสร้างพันธมิตรของนักนวดแผนไทยที่มารวมกันเป็นประจำทุกปี

ผู้นวดในวิดีโอด้านบนนี้คือ อาจารย์สำอาง เสาวมาลย์ วัดหนองหญ้านางซึ่งเป็นวัดของพระอาจารย์ตอนปลายของโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ อาจาย์สำอางเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ในเวลาเดียวกันกับอาจารย์ทวน – ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้นวดไทยให้แก้คณะครูของโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ครูของโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ฝึกอบรมการนวดบำบัดแบบไทยหรือนวดไทยและประยุกต์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2544

เทคนิคต่าง ๆ ในการนวดไทยได้บันทึกในหนังสือ "Ancient Thai Massage Healing with Prana Edition  4" หนังสือเรียนนี้ใช้สำหรับการเรียนนวดไทยที่โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ การนวดแก้อาการที่ใช้ราว การย่ำขาง และการนวดบำบัดที่วัดหนองหญ้านางซึ่งสอนในชั้นเรียนที่โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 11 ของหนังสือเล่มนี้) โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ ได้สร้างราวสำหรับเทคนิคการนวดแก้อาการในชั้นเรียนระดับสูง (หน้า 145)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน (ที่กล่าวถึงในวิดีโอที่นำเสนอโดยยูเนสโก) ได้จากหนังสือนวดไทยที่ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการรักษา การวิจัยทางการแพทย์ และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการนวดไทย – การนวดบำบัด เขียนโดยผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนนวดไทยที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หนังสือเล่มนี้คือ "Ancient Thai Massage Healing with Prana Edition 4: พิมพ์ครั้งที่สอง" ที่ www.thaimassagebook.com

อ้างอิง:
https://ich.unesco.org/en/RL/nuad-thai-traditional-thai-massage-01384