วัตถุประสงค์ในการเรียนหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

  1. ผู้เรียนสามารถนวดไทยเพื่อผ่อนคลายโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย ความสุภาพ และมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การนวดไทย
  3. ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเส้นสิบในการนวดไทยและการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินเส้นสิบ
  4. ผู้เรียนสามารถซักประวัติผู้รับนวดเพื่อวางแผนให้การนวดไทยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  5. ผู้เรียนสามารถนวดแก้อาการปวดเมื่อยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่พบกันบ่อยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  6. ผู้เรียนสามารถตรวจประเมินผู้รับนวดเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์อาการว่ารับนวดได้หรือรับนวดไม่ได้
  7. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม มารยาทที่เหมาะสมของการนวดไทยในอาชีพนวดไทย
  8. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยในประเทศไทย
  9. ผู้เรียนสามารถฝึกกายบริหารเพื่อดูแลสุขภาพตนเองด้วยการดัดตนแบบฤาษีดัดตน
  10. ผู้นวดสามารถแนะนำท่ากายบริหารเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้รับได้หลังการนวด