ประวัติโรงเรียนโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย คุณจัน ชัยธาวุฒิ และคุณกาญจนู ม่วงศิริ โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในการสอนหลักสูตรนวดไทย แก่คนไทยและชาวต่างประเทศ โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่เป็นโรงเรียนสอนนวดไทย ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในประเทศและระดับนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย มีคู่มือการสอนที่ชัดเจน เป้าหมายของโรงเรียนคือ การนวดที่ ปลอดภัย สุภาพ และมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
- พ.ศ. 2548 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน แห่งแรกของประเทศไทยด้านการนวดไทย
- พ.ศ. 2556 รางวัลคุณภาพการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
- พ.ศ. 2559 รางวัลคุณภาพการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม

รวมทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากองค์กรระดับประเทศของต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา NCBTMB, AMTA, Florida Board, Georgia Board,
California Board of Registered Nursing
ประเทศแคนาดา NHPC
ประเทศออสเตรเลีย Massage & Myotherapy Australia (AAMT)

คุณกาญจนู ม่วงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี พ.ศ.2548 
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่

“เมตตา คุณธรรม ซื่อสัตย์ ยืนหยัดศาสตร์นวดไทยสู่สากล”

คำขวัญของโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ คือ

“นวดปลอดภัย นวดสุภาพ และนวดอย่างมีประสิทธิภาพ”

cirroculum