วิธีการสมัครเรียน

กรุณาสมัครเรียนด้วยตนเองที่ โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่
เอกสารประกอบการสมัครเรียน : บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
053-854330-1, 081-1112001
tmcschool
โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่