ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่
203/6 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ (ฝั่งตรงข้ามตลาดรวมโชค) ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

info@tmcschool.com
053-854330-1, 081-1112001
tmcschool
โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่