ประวัติโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่

 

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544  มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในประเทศและระดับนานาชาติ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจง่าย มีคู่มือการสอนที่ชัดเจน ได้รับรางวัลคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
– พ.ศ. 2548 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
– พ.ศ. 2556 รางวัลคุณภาพการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
– พ.ศ. 2559 รางวัลคุณภาพการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ได้รับอนุมัติ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
หลักสูตรรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถประกอบอาชีพนวดไทยในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

 

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนวดไทยได้อย่าง “ปลอดภัย สุภาพ และมีประสิทธิภาพ” และสามารถนำความรู้จากในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้จริงในการประกอบอาชีพนวดไทย
อ่านต่อ
ประกอบด้วย วิชาของวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาการแพทย์แผนไทย วิชาการนวดไทย วิชากฎหมายจริยธรรม มีการเรียนทั้งในชั้นเรียน และการฝึกงานภาคสนาม 30 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
อ่านต่อ
กรุณาสมัครเรียนด้วยตนเองที่ โรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่
อ่านต่อ

ตัวเลขที่น่าสนใจ

120

นักเรียนจากประเทศต่างๆ

18358

จำนวนนักเรียน

19

จำนวนปีที่ก่อตั้งขึ้นมา

รีวิวจากนักเรียน

Before building a relationship with TMC, the Australian Association of Massage Therapists reviewed all the curriculum and the TMC Centre to ensure that students would receive authentic Thai Massage training at a high standard, in a quality facility. Students considering enrolling in Thai courses should ensure they review the content of the course and its relevance to practice in Australia. The TMC course was designed specifically for safe practice in Australia."

Tricia Hughes

BA(SocSci),DipHRManagment,MAICD,CSA(cert) Chief Executive Officer: AAMT Australia

As a complete beginner in the SPA Education Industry, my 300-hour GCT training at TMC School of Chiang Mai had helped paved my career into setting up an Aesthetic & Body Therapy Academy in Singapore. We are now an approved training organization offering many International and National qualifications. The strong support rendered by TMC School had also enabled us to offer its curriculum as an affiliated school in Singapore. SingTrain Academy owes its success to the professional training my trainers and I received from TMC School of Chiang Mai. We will continue to pursue our passion in bringing SPA and Beauty education to its utmost professional level.

LEE Wendy

LMT, Teaching Credential Principal/Instructor/Therapist SingTrain Academy Pte Ltd Singapore Graduate GCT 300 Hour Curriculum